Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK
0747 185 185

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Noal Dental Clinic, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

 

Noal Dental Clinic este denumirea comercială a NOAL DENTAL CLINIC SRL persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in in Bucuresti, str. Matei Basarab, nr. 20, demisol, sector 3 Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului RC: J40/7915/2018, cod unic de inregistrare fiscala CUI: 39447030 (în continuare “NOAL sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator (operator (entitatea care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal) atunci când prelucrăm datele dvs în calitatea de persoană vizată (persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal si operator asociat (operator asociat -operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate) in scopul crearii si gestionarii contului de client, precum si in alte scopuri mentionate mai jos.

 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul NOAL cu protecția datelor la adresa de e-mail receptie@noal.ro sau prin poștă sau curier la adresa Matei Basarab nr 20, demisol, sector 3, Bucuresti, cu mentiunea: în atenția Responsabilului NOAL cu protecția datelor  – acestea fiind singurele canale dedicate pentru aspecte privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea serviciilor pe care dumneavoastră doriți să le primiți în cadrul clinicii Noal Dental. În afara scopului pentru care au fost colectate, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși în raport cu autoritățile competente în domeniul sănătății sau autoritățile legale. Limităm prelucrarea datelor dumneavoastră personale la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

 

NOAL DENTAL CLINIC SRL va prelucra datele personale cu următoarele scopuri:

Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră: identificarea dumneavoastră, înregistrarea fișei de pacient și a istoricului medical, efectuarea programărilor, informarea dumneavoastră cu privire la serviciile medicale pe care le prestăm pentru dumneavoastră.
Gestiunea financiară: eliberarea de bonuri, facturi și chitanțe către dumneavoastră, recuperare debite inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanțe, restituirea unor sume de bani către dumneavoastră, rapoarte de activitate și situații financiare.
Comunicări de marketing: comunicări cu dumneavoastră prin e-mail, telefon mobil sau fix, SMS, poștă, mesaje transmise pe platforme de socializare sau în persoană, newsletter, privind noutăți și oferte disponibile în clinică, pe baza consimțământului la prelucrare pentru acest scop specific.


Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor, comunicarea către autorități publice, la cerere, a anumitor informații și alte obligații pe care ni le impune legislația.


Soluționarea disputelor: formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute; constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Realizare/publicare/prezentare lucrari cu caracter stiintific.


Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale: sistem CCTV semnalizat.


Urgențe medicale: în situații de urgență medicală sau situații în care vă aflați în incapacitate fizică sau psihică de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor dumneavoastră vitale.
 

 CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor noastre și includ următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: istoricul dumneavoastră medical, tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din clinică; date biometrice (radiografii, fotografii pacient, amprente dentare).

 

Date personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).

 

Date de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email; persoană desemnată de contact și număr de telefon al acesteia în caz de urgență.

 

Date despre plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in  CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Datele personale prelucrate pot fi divulgate următorilor destinatari:

  • Persoanei vizate
  • Reprezentanților legali ai persoanei vizate
  • Autorităților publice, în acord cu legislația aplicabilă
  • Medici colaboratori și angajați, alți furnizori de servicii medicale- obligați prin lege și contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
  • Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite în diverse domenii și care prestează servicii pentru noi: spre exemplu, servicii de gestiune, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere documente- obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră
  • Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale: laboratoare de tehnică dentară, producători de dispozitive medicale, furnizori de servicii de curierat, marketing, asiguratori, furnizori de alte servicii – obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră
  • Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi: obligați prin lege și/ sau contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră
     

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 de ani (în cazul documentelor medicale).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți următoarele drepturi:

i) dreptul de acces la date; ii) dreptul la rectificarea datelor; iii) dreptul la ștergerea datelor; iv) dreptul la restricționarea prelucrării; v) dreptul la opoziție; vi) dreptul la portabilitatea datelor; vii) dreptul la retragerea consimțământului; viii) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a  adresa orice întrebare legată de acest Acord, ne puteți contacta prin e-mail la receptie@noal.ro.

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU DORIȚI SĂ NE FURNIZAȚI DATELE

Dacă nu doriți să ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi, din punct de vedere legal și medical, să prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

Pentru marketing

 

Vrem să vă ținem la curent cu privire la serviciile stomatologice  pe care vi le putem oferi, noutățile din domeniu sau alte  oferte personalizate pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite pentru Noal Dental Clinic orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile) conținand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

– Contactarea Noal Dental Clinic folosind detaliile de contact descrise mai sus:

-e-mail: receptie@noal.ro

-adresa : Matei Basarab, nr 20, demisol, sector 3, Bucuresti.

 

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Plângeri

 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.